مرکز تصویربرداری فارابی

  تلفن تماس:

   ام آر آی : ۷۹ ۴۲۴۲۵۵۷۷ ۰۱۳

 سی تی اسکن : ۲۴ ۴۲۲۴۵۴ ۰۱۳

  فکس:

   ام آر آی:  ۸۰ ۴۲۴۲۵۵۷۷ ۰۱۳

    سی تی اسکن: ۲۵ ۴۲۲۴۵۴ ۰۱۳

   آدرس مرکز: گیلان -لاهیجان -کیلومتر ۲ جاده لنگرود مرکز تصویر برداری پزشکی فارابی

untitled-1